EUROMILK DOBRO bedding mats

 • Home
 • /
 • Products
 • /
 • EUROMILK DOBRO bedding mats

EUROMILK DOBRO bedding mats guarantee an ideal thermal insulation.  Made of soft rubber and being a product of the highest quality, they ensure animal comfort and improved health. They are perfect for  stanchion and free-stall cowsheds. They have a 5- or 10-year warranty period, depending on a barn type. 


Available mats:

 • Bedding type, 22-32 mm thick, 120x180 cm. Thanks to special longitudinal ducts, it is possible to regulate the measurement 
 • Slatted
 • Puzzle -  18 to 24 mm - ideal for milking parlours and corridors. It is possible to adapt to an individual measurement.

 

Advantages:
 • Elimination of udder diseases caused by a cold and wet bedding.
 • Increase in cow milk productivity
 • Animal comfort
 • High quality of milk 
 • Elimination of limb injuries caused by abrasion against cement floors 
 • Lowering production costs

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.