EM FRESHLIGHT barn skylights

  • Home
  • /
  • Products
  • /
  • EM FRESHLIGHT barn skylights

Skylights installed on the roofs of livestock buildings are an ideal way to enlarge the effectiveness of animal breeding. These systems are known for light built that is resistant to conditions in barns. thanks to optimal lighting in the place and an appropriate air flow, the animals are healthier and are able to produce more milk. The skylights are equipped with brushes protecting the building from snow during winter.  

ADVANTAGES:

• optimal use of daylight 
• effective ventilation allows for maintaining a beneficial micro-climate in a building 
• multi-chamber polycarbonate protects against heat loss 
• special brushes prevent the snow from getting inside 

BENEFITS:

• lowers costs of electricity use  
• lower morbidity of animals  
• even ventilation throughout the whole building 
• possibility of ventilation intensity regulation with flaps  

TECHNICAL DATA:

• light aluminium construction, corosion-free, is not heavy for the roof 
• custom made construction
• arched or ridged construction 

Product video

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.