Products

HORIZONTAL MIXER WAGONS
VERTICAL MIXER WAGONS
MANURE SPREADERS
AND LOTS MORE.

Fill out our contact form or call us
to get a price quote and find out moreVertical mixer wagons

RINO FX SLIM diet feeder

Capacity: from 5 to 7 m3

RINO FX diet feeder

Capacity: from 7 to 10 m3

RINO FXS HD diet feeder

Capacity: from 7 to 12 m3

RINO FXL HD diet feeder

Capacity: from 6 to 12 m3

EM RINO FX HD diet feeder

Capacity: from 7 to 12 m3

RINO FXX diet feeder

Capacity: from 14 to 18 m3

RINO FXXS HD diet feeder

Capacity: from 12 to 14 m3

Rino FXXL HD diet feeder

Capacity: from 12 to 14 m3

RINO FXX HD diet feeder

Capacity: from 16 to 20 m3

EM Individual diet feeder

Tailored to your needs


Vertical reinforced HD+ mixer wagons - FOR THE MOST DEMANDING

RINO FX HD+ diet feeder

Capacity: from 10 to 14 m3

RINO FXX HD+ diet feeder

Capacity: from 22 to 32 m3

RINO F3X HD+ diet feeder

Capacity: from 36 to 44 m3


Electric vertical mixer wagons

RINO FX ELECTRO mixer wagon

Capacity: from 10-18 m3


Horizontal mixer wagons

PUMA horizontal mixer wagon

Capacity: from 7 to 11 m3

PUMA HD horizontal mixer wagon

Capacity: from 11 to 17 m3

PUMA HD+ horizontal mixer wagon

Capacity: from 18 to 20 m3


Manure Spreaders

EM BUFFALO RX and RX HD manure spreader

Available tonnage: from 8 t to 18 t


Reinforced manure spreaders - FOR THE MOST DEMANDING

EM BUFFALO RX HD+ manure spreader

Available tonnage: from 18 t to 24 t


Automation of feeding

EM Qube

Automated system of feeding cows


Livestock building equipment

EM FRESHLIGHT barn skylights

All types of cowsheds

EM WINDMATIC sliding windows

All types of barns

EUROMILK DOBRO bedding mats

All types of cowsheds


× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.